Monday, December 24, 2007

PERBEZAAN PANDANGAN ANTARA ISLAM DAN BARAT.

Islam mempunyai perbezaan pandangan yang ketara dengan barat dalam mendefinisikan ekonomi. Perbezaan tersebut adalah seperti berikut .

Hubungkait dengan agama dan tuhan

Ekonomi islam mempunyai hubungan yang rapat dan terus dengan agama. Segala perlakuaan adalah berlandaskan syariat dan hukum-hukum islam. sebagai contoh umat islam ditegah dari mengambil riba kerana ianya bertentangan dengan syariat islam . Barat pula tidak mementingkan nilai-nilai agama menyebabkan agama dipinggirkan secara terus daripada ursan-urusan dunia.Dalam aspek ekonomi,sebarang cara dibenarkan kerana tiada panduan dan bimbingan daripada agama . Islam menekankan konsep keredaan tuhan manakala barat sebaliknya .

Keadilan dalam urusan dan sosial

Islam mementingkan keadilan dalam ekonomi . Semua orang tidak kira islam ataupun tidak dilayan dengan adil dan tiada dasar diskriminasi diamalkan. Peluang yang sekata ini mewujudkan persaingan yang sihat antara peniaga dan ini akan meningkatkan lagi taraf ekonomi Negara islam dan dalam masa yang sama mengelakkan berlakunya kekecohan dan permusuhan kerana tidak puas hati terhadap pemerintah . Barat pula mementingkan keuntungan semata-mata dan ini mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini menjadikan ekonomi barat tidak seimbang dan tidak sesuai untuk diamalkan.Muamalat yang diamalkan oleh islam juga membuktikan bahawa islam adalah agama yamg adil dalam urusan berkaitan sosial dan masyarakat

keseimbangan dalam masyarakat

Ekonomi islam merupakan platform yang penting dalam mewujudkan masyarakat yang cemerlang . Hal ini adalah kerana ahli-ahli ekonomi memainkan peranan sebagai pemimpin dan pengkritik dalam masyarakat . Pengaruh daripada ahli-ahli ekonomi ini mampu digunakan untuk menggerakkan masyarakat . Barat pula tidak menggunakan pendekatan ini dalam menstabilkan masyarakat.

Landasan yang berkesan untuk menyebarkan agama Allah

Ahli-ahli ekonomi islam boleh menggunakan ekonomi dalam urusan penyebaran dakwah iaitu dengan mempamerkan aklak yang baik Dengan cara ini golongan bukan islam akan tertarik untuk mendekati islam . Manakala dalam masyarakat islam sendiri ianya membolehkan syariat islam diamalkan dengan meluas. Barat mengasingkan urusan agama dengan ekonomi dan ini menyukarkan agama unuk disebarkan dan dalam masa yang sama mengundang persaingan yang tidak sihat dalam ekonomi contohnya rasuah dan penindasan .

Garis panduan yang tetap dan anjal

Islam telah menggariskan panduan yang tetap dan anjal dalam urusan ekonomi . hukum-hukum dan fatwa menjadi panduan dalam kehidupan umat islam . Segala persoalan dan masalah akan dirujuk kepada hukum yang telah ditetapkan ini dan ini memudahkan urusan umt islam . Sebagai contah hukum yang ditetapkan oleh islam berkaitan dengan arak . Orang islam diharamkan daripada menjual arak tetapi bagaimana pula dengan pasaraya yang menjual arak dan pekerjanya adalah islam ? . Di sini islam memberikan kelonggaran kepada umat islam untuk berurusan walaupun menjual arak itu adalah haram . Nabi Muhammad s.w.t pernah bersabda dalam satu hadis baginda iaitu ;
Pada tahun pembukaan kota Mekkah , sedang dia berada di Makkah bahawa Allah dan rasulnya mengharamkan jual beli arak ,bangkai,babi dan berhala .
Dari jabir ra.
Garis panduan dalam islam adalah berlandaskan sayriat dan hukum-huum islam .

Masyarakat barat tidak memiliki undang-undang dan garis panduan yang tetap . Undang-undang yang dihasilkan juga hanya berlandaskan logik akal dan mengutamakan kepentingan sesetengah pihak . Undang-undang barat juga bebas dan tiada sebarang larangan . Sebagai contah undang-undang kapitalisme yang memeng terkenal dengan dasar penindasannya. .

Daripada perbezaan di atas dapat disimpulkan bahawa ekonomi islam jauh lebih baik berbanding barat kerana ianya lebih teratur dan tersusun . Ekonomi islam juga mempunyai garis panduan yang lengkap . Hubungkait antara ekonomi dan agama juga jelas ditunjukkkan .

No comments: