Monday, December 24, 2007

EKONOMI MENURUT ISLAM

Islam seperti mana lazimnya mendifnisikan sesuatu dengan nilai-nilai agama dan Allah maha pencipta. Ini secara tidak langsung membuktikan bahawa islam adalah agama yang lengkap dan merangkumi semua aspek kehidupan manusia.

Menurut pandangan Surtahman Kastin Hassan , ekonomi ialah ilmu yang mengkaji tentang kegiatan manusia yang selaras dengan kehendak syariat islam dari segi memperolehi , mengguna dan menguruskan sumber alam demi mencapai keredaan Allah .
( Pengajian islam untuk ipts , mukasurat 228 . Sanusi bin syarif dan Siti Rafidah binti Dollah Hamdani ).


Islam menekankan konsep halal dan haram dan ini mempengaruhi cara umat islam berfikir. Manusia telah diamanahkan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini jadi menjadi tanggungjawap manusia untuk menguruskan alam ini dengan baik. Firman Allah yang bermaksud:

. “timbulnya banyak kerosakan di darat dan laut dengan sebab perbuatan tangan-tangan manusia “

Surah Ar Rahman ayat 41

No comments: