Monday, December 24, 2007

PANDANGAN SARJANA BARAT

Sarjana barat mendefinisikan ekonomi sebagai tuntutan dunia semata-mata dan tiada kaitan langsung dengan aspek keagamaan. ini menunjukkan agama dipisahkan secara terus daripada urusan dunia . jeadaan ini memberikan implikasi yang besar terhadap corak pemikiran dan amalan orang-orang barat berkaitan ekonomi dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Berikut adalah pandangan sarjana-sarjana barat tentang definisi ekonomi.

Adam Smith menyatakan ekonomi sebagai suatu disiplin ilmu yang sarana-sarana kekayaan bangsa-bangsa dengan mmusatkan perhatian kepada sebab-sebab kebendaan daripada kemakmuran seperti hasil industri dan pertanian .


Marshall pula menyatakan ekonomi sebagai ilmu tentang kehidupan manusia berhubung bagaimana mendapatkan pendapatan dan cara menggunakannya.

Daripada pandangan dua oang sarjana barat ini jelas sekali menunjukkan perbezaan antara barat dan islam

No comments: