Monday, December 24, 2007

definisi ekonomi

Kamus dewan

Ekonomi menurut kamus dewan ditakrifkan seperti berikut :

Politik iaitu ilmu yang berkaitan dengan asas-asas pengeluaran, pembahagian, penggunaan barang-barang, dan perkhitmatan serta masalah yang brsangkutan .
Sistem atau cara pengeluaran (pembahagian dan penggunaan) harta atau barang-barang serta perkhidmatan .
keadaan kekayaan atau kebendaan
urusan atau hal-hal berkaitan rumahtangga
kehematan iaitu cabang ekonomi yang berkaitan dengan asas-asas ekonomi dari segi kebajikan .


Kamus dewan edisi baru 198 , muka surat 304
Kamus Oxford advance learner

Economy ditakrifkan sebagai The relationship between production, trade and money in a particular country region.

Oxford advance learner dictionary, 6th impression 2000 mukasurat 368

Dari bahasa arab

BAHASA ARAB:
Dalam bahasa arab ekonomi diambil daripada iqtisad yang berasal dari qasad yang membawa maksud kesederhanaan atau pertengahan. Imam Al’lz al salam menyatakan perkataan ini sebagai pertengahan antara kedekut dan membazir .